WINTERSALE
50% korting op het 2de Hoofdkussen
Shop nu

TEMPUR® GARANTIE

TEMPUR® GARANTIE

We begrijpen dat investeren in TEMPUR® een grote beslissing is. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat onze producten niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst een verschil kunnen maken in uw leven. Daarom bieden wij u gratis een uitgebreide kwaliteitsgarantie aan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem ondervindt met uw TEMPUR® aankoop, zijn we er om u te ondersteunen.

Hieronder vindt u de voorwaarden en uitsluitingen van de garantie voor nieuwe TEMPUR® producten die worden verkocht aan consumenten in Nederland.

Wat is gedekt?

TEMPUR® producten worden individueel geproduceerd, waardoor er minimale verschillen kunnen ontstaan.

Tempur Sealy Benelux BV garandeert dat alle nieuwe en authentieke TEMPUR® producten vrij zijn van materiaalfouten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materialen gedurende de toepasselijke garantieperiode (zie paragraaf ‘Hoe lang is de TEMPUR® garantieperiode?’), tenzij het product specifiek is uitgesloten of een uitsluiting van toepassing is (zie paragraaf ‘De garantie is niet van kracht wanneer:’)

De TEMPUR® garantie is geldig voor producten die door consumenten overal ter wereld (met uitzondering van de VS en Canada) bij Tempur Sealy Benelux BV of bij een erkende TEMPUR® leverancier in Nederland worden gekocht voor persoonlijk gebruik en niet in de uitoefening van een bedrijf, handel of beroep. Bezoek onze Store Locator voor erkende leveranciers in Nederland.

Wie biedt de TEMPUR® garantie?

De fabrikant van TEMPUR® producten (behalve die in de Verenigde Staten en Canada) is Dan-Foam ApS, een bedrijf opgericht in Denemarken onder bedrijfsregistratienummer DK-24209709. Geregistreerd kantooradres: Holmelund 43, 5560 Aarup, Denemarken (de "Fabrikant"). Dan-Foam ApS is een dochteronderneming van TEMPUR-Sealy International, Inc.

Hoe lang is de TEMPUR® garantieperiode?

De TEMPUR® garantie geldt voor de periode die wordt weergegeven op of in de verpakking van het relevante product of zoals hieronder vermeld, vanaf de datum van aankoop (behalve wanneer het product een ex-display of demonstratiemodel is, in welk geval de garantie begint vanaf de productiedatum).

In onderstaande tabel vindt u per TEMPUR® product de garantieperiode. LET OP: u heeft recht op standaard 2 jaar fabrieksgarantie. De garantieperiode is over het algemeen zoals uiteengezet in de garantietabel, maar de fabrikant adviseert u om de garantievoorwaarden te controleren voor het land waarin u uw product oorspronkelijk hebt gekocht, aangezien er mogelijk een andere garantieperiode van toepassing is. De garantietermijnen, zoals hieronder vermeldt, gelden alleen na registratie.

Product Productgarantie (geldig vanaf moment van aanschaf) Garantie uitleg
Original CoolTouch™ matrassen 10 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie, zoals zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2 cm).
Cloud CoolTouch™ matrassen 10 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie, zoals zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2 cm).
Sensation CoolTouch™ matrassen 10 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie, zoals zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2 cm).
Micro-Tech™ matrassen 10 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie, zoals zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2 cm).
Oplegmatrassen / toppers 10 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
North topper 10 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
North bedombouw, hoofdeinden en bodem 2 jaar volledig (geen verlenging mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
TEMPUR® Relax Bed bedkader en hoofdbord 2 jaar volledig (geen verlenging mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
Micro-Tech™ boxspring en hoofdbord 2 jaar volledig (geen verlenging mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
Premium Flex Bedbodems 10 jaar volledig (met uitzondering van elektrische onderdelen) Defecten in materiaal of door productie.
Zero-G Slaapsysteem 10 jaar volledig (met uitzondering van elektrische onderdelen) Defecten in materiaal of door productie.
Kussens & Comfortproducten 3 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
Hoeslakens / kussenslopen / tijken 3 jaar volledig Defecten in materiaal of door productie.
Artikelen voor slaapsystemen – afstandsbedieningen – massagesets en motoren 2 jaar volledig (geen verlenging mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.
Outlet modellen 2 jaar volledig (geen verlenging mogelijk) Defecten in materiaal of door productie.

Wanneer de klacht binnen de garantie valt, zal Tempur Sealy Benelux BV zorgen voor de reparatie of voor een vervangend product. De keuze om het product te repareren dan wel te vervangen ligt bij Tempur Sealy Benelux BV. De prijs wordt bepaald aan de hand van de op dat moment gangbare prijslijst.

Garantievoorwaarden*:

  • De garantie is alleen van kracht wanneer de TEMPUR® producten correct worden behandeld en volgens de instructies uit de bijgeleverde handleiding. Zorg ervoor dat u de handleiding goed opbergt, hier kan namelijk naar gevraagd worden.
  • De garantie op TEMPUR® producten zal niet gelden wanneer we constateren dat er normale veranderingen in de zacht-/hardheid van het product plaatsvindt, mits dit geen invloed heeft op de drukverlagende eigenschappen van het TEMPUR® materiaal.
  • De garantie omvat te fysieke defecten en veranderingen in de vorm van het TEMPUR® materiaal (oneffenheden van 2cm of meer).
  • Klachten dienen altijd gemeld te worden bij de TEMPUR® dealer waar het product is aangeschaft.
  • Om van de garantie gebruik te maken dient u altijd de originele aankoopnota te overleggen.
  • De garantie blijft van kracht wanneer het product buiten de Benelux is vervoerd. Tempur Sealy Benelux BV is in dit geval niet verantwoordelijk voor de kosten van het eventuele vervoer buiten de Benelux.
  • Indien u gebruik maakt van onze garantieregeling ontvangt u een nieuw product. Geld retour is niet mogelijk.

*Wanneer de TEMPUR® producten onder de garantievoorwaarden zijn gerepareerd, zal de originele garantie niet worden verlengd. Let wel op dat de garantie alleen bestemd is voor reparatie of vervanging.

De garantie is niet van kracht wanneer:

  • Het product tweedehands of via een andere persoon dan een erkende verkoper of rechtstreeks bij TEMPUR® is aangekocht.
  • Het proces om de claim in te dienen in het kader van de TEMPUR®-garantie, niet correct werd gevolgd.
  • Het product niet met de nodige zorg en/of in overeenstemming met de gebruiks-, reinigings- en onderhoudsinstructies werd gebruikt en/of behandeld.
  • Het product met opzet werd beschadigd of beschadigd raakte als gevolg van verwaarlozing, snijden, verbranden, overstroming of een ander ongepast gebruik door u of een derde.
  • Het defect veroorzaakt werd naar aanleiding van het feit dat het product werd gebogen, gecomprimeerd of gedurende een bepaalde tijd aan koude temperaturen werd blootgesteld, waardoor het materiaal scheuren of permanente vervorming opliep.
  • Het product werd bevochtigd of geweekt, tegen de aanbevelingen van de fabrikant in.
  • Het product erg vervuild en/of aan de andere kant onhygiënisch blijkt te zijn.
  • Het product werd aangepast of gerepareerd zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.
  • Verstelbare bedbodems werden overbelast of verkeerd gebruikt, tegen de gewichtsvoorschriften van de fabrikant in
  • Het defect het gevolg is van normale slijtage.
  • Het gaat om ritsen op een tijk van TEMPUR® producten, tenzij ze bij ontvangst van het product al defect zijn.
  • Matrassen (binnen het bereik van de producten met CE-markering), waarbij het defect of de afwijking van het product maar een lichte variatie of normale wijziging inhoudt, die geen invloed heeft op de drukverlagende eigenschappen van het product.

Hoe dient u een claim in, in het kader van de TEMPUR® garantie?

Om voor TEMPUR® garantie in aanmerking te komen, dient u:

  • Contact op te nemen met de erkende verdeler waar u het product oorspronkelijk hebt gekocht (de "Verkoper"). Indien de Verkoper niet langer actief is of niet langer een erkende TEMPUR® dealer is, kunt u contact opnemen met Tempur Sealy Benelux BV.
  • De oorspronkelijke factuur of het kassaticket als bewijs van de aankoop in het bezit te hebben en te kunnen laten zien.
  • Het TEMPUR®-garantiecertificaat correct hebben ingevuld wanneer het u bij aankoop werd overhandigd, of het online formulier. Registreer uw TEMPUR® garantie binnen 2 maanden na uw aankoop.
  • Het product terug te brengen naar de verkoper of Tempur Sealy Benelux BV (maar enkel indien er om het product is gevraagd). Indien Tempur Sealy Benelux BV beslist dat de claim geldig is, in overeenstemming met de voorwaarden van deze TEMPUR® garantie, zullen de redelijke leveringskosten om het defecte product terug te sturen aan u worden terugbetaald, op voorwaarde dat het product werd teruggestuurd vanuit een adres binnen hetzelfde land als de verkoper.

Wat gebeurt er wanneer u van de garantie gebruik wilt maken?

Als er een geldige claim wordt ingediend, in overeenstemming met deze TEMPUR® garantie, zal Tempur Sealy Benelux BV naar eigen keuze aanbieden om het defecte product ofwel te repareren ofwel een vergelijkbaar product te leveren.

Het gerepareerde of vervangproduct zal gratis worden geleverd op een adres in hetzelfde land als de erkende verkoper waar het product werd aangekocht. In alle andere omstandigheden vallen eventuele leveringskosten voor reparatie of vervanging onder de verantwoordelijkheid van de koper.

In geval van een vervanging zal Tempur Sealy Benelux BV zich inspannen om een vervangproduct van dezelfde lijn te voorzien. Indien de productlijn echter werd stopgezet of indien het product op een andere manier niet meer beschikbaar is, behoudt Tempur Sealy Benelux BV zich het recht om een vervangproduct te voorzien, dat, naar inzicht van de Tempur Sealy Benelux BV, gelijkwaardig is aan het defecte product.

De TEMPUR® garantie biedt dekking vanaf de aankoopdatum (of fabricatiedatum in geval van een toonzaal- of demonstratiemodel) van het oorspronkelijke product. De garantie wordt niet verlengd wanneer een gerepareerd of vervangproduct wordt geleverd. In deze omstandigheden zal de TEMPUR® garantie gelden gedurende de rest van de periode, die startte bij de oorspronkelijke aankoop- of fabricatiedatum, naargelang van toepassing.

Onze aansprakelijkheid jegens u

De aansprakelijkheid van de fabrikant is beperkt tot de kosten van reparatie en / of vervanging van het product onder de TEMPUR® garantie. Dienovereenkomstig is de fabrikant niet aansprakelijk voor alle andere aansprakelijkheid voor verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt door de aankoop, het bezit, de verkoop of het gebruik van de producten. De fabrikant sluit zijn aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken echter op geen enkele manier uit.

De producten worden alleen verkocht voor huishoudelijk en privégebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsschade, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Uw wettelijke rechten

De TEMPUR® garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van een consument onder de toepasselijke wetgeving, maar heeft tot doel de rechten van de consument te versterken waar van toepassing.

Tot slot, vergeet niet uw TEMPUR® product te registreren.

Wij raden alle TEMPUR® gebruikers aan om de TEMPUR® producten te registreren. U heeft recht op 2 jaar standaard fabrieksgarantie. De verlengde garantietermijn geldt alleen wanneer het product is aangemeld bij Tempur Sealy Benelux BV binnen 2 maanden na de factuurdatum. Klik hier om uw garantieverlenging te voltooien.

EASE BY TEMPUR®


Statisch bedsysteem

GEBRUIKSAANWIJZING, ONDERHOUDSINSTRUCTIES EN GARANTIE

Algemene veiligheidsinstructies

In de volgende hoofdstukken worden de onderstaande aanduidingen gebruikt om uw aandacht te vestigen op mogelijk gevaarlijke situaties. Denk eraan dat het niet naleven van de instructies bij de aanduidingen kan leiden tot ernstig letsel of productbeschadiging.

GEVAAR Deze aanduiding duidt op een direct gevaar, mogelijk met de dood of ernstig letsel tot gevolg, als de informatie of instructies worden genegeerd.
WAARSCHUWING Deze aanduiding duidt op een gevaar, mogelijk met de dood of ernstig letsel tot gevolg, als de informatie of instructies worden genegeerd.
LET OP Deze aanduiding duidt op een gevaar, mogelijk met letsel tot gevolg, als de informatie of instructies worden genegeerd.
BELANGRIJK Deze aanduiding duidt op een gevaar, mogelijk met beschadiging van het product en/of andere voorwerpen tot gevolg, als de informatie of instructies worden genegeerd.
OPMERKING Deze aanduiding wijst op praktische instructies en goede adviezen.

Instructies voor het gebruik van uw EASE BY TEMPUR® bedsysteem

Lees de volgende informatie zorgvuldig door, omdat dit een leidraad is voor het gebruik van uw product en een beschrijving van wat u in de eerste maanden kunt verwachten.

WAARSCHUWING

  • Uitsluitend voor thuisgebruik.
  • Gooi alle verpakkingsmaterialen onmiddellijk weg in verband met verstikkingsgevaar.
  • Het product niet met de nodige zorg en/of in overeenstemming met de gebruiks-, reinigings- en onderhoudsinstructies werd gebruikt en/of behandeld.
  • Gebruik geen accessoires/hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

BELANGRIJK

  • Het product mag niet worden gebruikt in een vochtige omgeving.
  • Vermijd het gebruik van dit product buitenshuis.
  • Het product mag niet worden gereinigd door middel van een geautomatiseerd wassysteem.
  • In overeenstemming met het aanbevolen gebruik geldt een gewichtsbeperking tot maximaal 150 kg bij het op de rand zitten. Deze beperking geldt niet voor belasting van het gehele bedoppervlak.
  Houd er rekening mee dat de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor overbelasting.

Brandveiligheid

De EASE BY TEMPUR® producten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen, die per product of land kunnen variëren.Meer informatie is verkrijgbaar op aanvraag.


Installatie

Voor een correcte en veilige installatie, zie de MONTAGEHANDLEIDING.


Reiniging en onderhoud

Een schone slaapkamer is belangrijk voor uw slaapomgeving en dus voor uw nachtrust. Om uw bed mooi en schoon te houden, raden wij u aan om het regelmatig te stofzuigen met een zachte borstel, bij voorkeur één keer per week. Zo kunt u stof van het oppervlak verwijderen, zonder het textiel te beschadigen en kan het stof zich niet ophopen.


BELANGRIJK

  • Verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk, voordat het vuil doordringt tot in de vezels. Zo niet, kan er een permanente vlek ontstaan.
  • Maak vlekken niet doornat, want dan kan de vloeistof door het stof sijpelen en het onderliggende materiaal beschadigen.
  • Wrijf NIET TE HARD op een vlek om deze te verwijderen, want dan kan het materiaal beschadigen.

OPMERKING

  • Als er vloeistof is gemorst, absorbeer dit dan zoveel mogelijk met wit keukenpapier of een katoenen doek om een permanente vlek te voorkomen.
  • De meeste vlekken kunt u verwijderen met lauw water, eventueel met een scheutje pH-neutraal vaatwasmiddel.

Als een vlek is opgedroogd, verwijder deze dan zoveel mogelijk door te stofzuigen met een zachte borstel.

Transport en opslag

Tijdens de opslag en het transport kan er zich wat stof op uw product hebben verzameld. Laat daarom, nadat u uw EASE BY TEMPUR® bedsysteem heeft uitgepakt en geïnstalleerd, het TEMPUR® materiaal eerst even op omgevingstemperatuur komen. Daarna kunt u uw nieuwe bed eenvoudig opfrissen door het te zuigen volgens de instructies in het reinigings- en onderhoudsgedeelte te volgen.

LET OP

  • Verplaats de bedbodem alleen in de originele verpakking.
  • Probeer de bedbodem niet in uw eentje te verplaatsen, want dan kunt u zich bezeren.
  • Bewaar het product in een droge omgeving (relatieve luchtvochtigheid max. 65%).

Verwijderen en afvoeren

BELANGRIJK

Sorteer het verpakkingsmateriaal in recyclebare delen en gooi deze vervolgens weg volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.


EASE BY TEMPUR® bedsysteem - Garantie


EASE BY TEMPUR® GARANTIE

Dit document beschrijft de voorwaarden en uitsluitingen van de EASE BY TEMPUR®-garantie voor nieuwe EASE BY TEMPUR® producten die wereldwijd (met uitzondering van de VS en Canada) aan consumenten worden verkocht.

Wie biedt de EASE BY TEMPUR® garantie aan?

De fabrikant van EASE BY TEMPUR® producten (met uitzondering van die in de VS en Canada) is Dan-Foam ApS, een bedrijf dat is ingeschreven in het bedrijfsregister van Denemarken onder nummer DK-24209709. Statutaire zetel: Holmelund 43, 5560 Aarup, Denemarken (de "Fabrikant"). Dan-Foam ApS is een dochteronderneming van TEMPUR-Sealy International, Inc.

Wat is gedekt?

De Fabrikant garandeert dat alle nieuwe en originele EASE BY TEMPUR® producten vrij zijn van materiaalfouten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of gebrekkige materialen gedurende de toepasselijke garantieperiode (zie artikel - Hoelang?) tenzij het product specifiek is uitgesloten, of tenzij er een uitsluiting van toepassing is (artikel - Uitsluitingen).


De EASE BY TEMPUR® garantie is geldig voor producten die door consumenten waar dan ook ter wereld (behalve in de VS en Canada) bij de Fabrikant of een erkende detailhandelaar zijn gekocht voor persoonlijk gebruik en niet voor de uitoefening van een bedrijf, handel of beroep. Een lijst met erkende detailhandelaars is beschikbaar op www.tempur.com

Hoelang?

De EASE BY TEMPUR® garantie geldt gedurende de periode die is aangegeven op of in de verpakking van het betreffende product, of zoals hieronder vermeld, met ingang van de aankoopdatum (behalve wanneer het product een show- of demonstratiemodel betreft, in welk geval de garantie ingaat op de productiedatum).


De garantieperiode is over het algemeen zoals uiteengezet in de garantietabel, maar de Fabrikant adviseert u om de garantievoorwaarden te controleren voor het land waarin u uw product oorspronkelijk hebt gekocht, omdat daar mogelijk een andere garantieperiode van toepassing is. Voor meer informatie hierover, ga naar www.tempur.com


Product: Bedden en bedonderdelen Productgarantie (geldig vanaf moment van aanschaf) Garantie uitleg
ALLE EASE BY TEMPUR® bedbodems, -bedframes & -hoofdborden. Twee jaar Materiaalfouten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of gebrekkige materialen

Wat doen we?

Wanneer een geldige garantieclaim wordt ingediend in overeenstemming met deze EASE BY TEMPUR® garantie, dan biedt de Fabrikant, naar eigen keuze, aan om het defecte product te repareren of om gratis een gelijkwaardig vervangend product te leveren.

De Fabrikant vergoedt redelijke verzendkosten voor het retourneren van een defect product ter reparatie of vervanging, zolang de garantieclaim geldig is volgens de voorwaarden van deze EASE BY TEMPUR® garantie en het product wordt geretourneerd vanaf een adres in hetzelfde land als waar de erkende detailhandelaar die het product heeft verkocht is gevestigd. Het gerepareerde of vervangende product wordt kosteloos geleverd op een adres in hetzelfde land als waar de erkende detailhandelaar die het product heeft verkocht is gevestigd. In alle andere omstandigheden komen eventuele bezorgkosten in verband met eventuele reparaties of vervangingen voor rekening van de koper.

In geval van vervanging zal de Fabrikant er alles aan doen om een vervangend product uit dezelfde productlijn te leveren. Als de productlijn echter niet meer wordt gemaakt, of als het product om andere redenen niet beschikbaar is, dan behoudt de Fabrikant zich het recht voor om een vervangend product te leveren dat, naar eigen goeddunken van de Fabrikant, vergelijkbaar is met het defecte product.

De EASE BY TEMPUR® garantie biedt dekking vanaf de aankoopdatum (of de productiedatum in geval van een show- of demonstratiemodel) van het originele product. De garantie wordt niet verlengd na de levering van een gerepareerd of vervangend product. In dergelijke gevallen blijft de EASE BY TEMPUR® garantie geldig voor het restant van de periode die aanving op de originele aankoop- of productiedatum, afhankelijk van wat van toepassing is.

Uitsluitingen

De EASE BY TEMPUR® garantie geldt niet als:

  • Het product bij aankoop al is gebruikt, tweedehands is of van iemand anders is gekocht dan een erkende detailhandelaar of rechtstreeks bij de Fabrikant. Een lijst met erkende detailhandelaars is beschikbaar op tempur.com.
  • Het proces om een garantieclaim in te dienen op grond van de EASE BY TEMPUR® garantie (uiteengezet onder het kopje "Hoe kan ik aanspraak maken op de EASE BY TEMPUR® garantie?" hieronder) niet correct is gevolgd.
  • Het product niet zorgvuldig en/of in overeenstemming met de instructies voor gebruik, reiniging en onderhoud is gebruikt en/of behandeld.
  • Het product opzettelijk is beschadigd of is beschadigd als gevolg van verwaarlozing, insnijding, brand, overstroming of ander oneigenlijk gebruik door u of door een derde.
  • Het product erg bevlekt, bevuild en/of anderszins onhygiënisch is.
  • Het product is gewijzigd of gerepareerd zonder voorafgaande toestemming van de Fabrikant.
  • Het bedieningspaneel, de motoren of de afstandsbediening, met uitzondering van batterijcompartimenten, zijn geopend of als er ingrepen door onbevoegden zijn gedaan aan deze onderdelen.
  • Het product is overbelast of verkeerd is gebruikt op een manier die indruist tegen de door de Fabrikant opgegeven gewichtsbeperkingen.
  • Het defect het gevolg is van normale slijtage.

Hoe kan ik aanspraak maken op de EASE BY TEMPUR® garantie?

Om aanspraak te maken op de EASE BY TEMPUR® garantie moet u:

  • Contact opnemen met de erkende detailhandelaar waar u het product oorspronkelijk heeft gekocht (de "Verkoper"). Als de Verkoper niet langer actief is of geen erkende EASE BY-TEMPUR® detailhandelaar meer is, neem dan contact op met de Fabrikant.
  • De originele factuur of kassabon overleggen als aankoopbewijs.
  • Het product niet zorgvuldig en/of in overeenstemming met de instructies voor gebruik, reiniging en onderhoud is gebruikt en/of behandeld.
  • Het EASE BY TEMPUR® garantiecertificaat dat u bij aankoop heeft ontvangen, of het online formulier op www.tempur.com correct hebben ingevuld. Registreer uw TECH™ BY TEMPUR® garantie zo snel mogelijk na uw aankoop.
  • Het product retourneren naar de Verkoper of naar de Fabrikant (maar alleen als de Fabrikant om het product heeft gevraagd). Als de Fabrikant bepaalt dat de garantieclaim geldig is in overeenstemming met de voorwaarden van deze EASE BY TEMPUR® garantie, dan krijgt u de redelijke verzendkosten voor het retourneren van het defecte product vergoed, op voorwaarde dat u het product heeft teruggestuurd vanaf een adres in hetzelfde land als waar de Verkoper is gevestigd.

Onze aansprakelijkheid jegens u

De aansprakelijkheid van de Fabrikant met blijft beperkt tot de reparatie- en/of vervangingskosten van het product waarop de EASE BY TEMPUR® garantie van toepassing is. Dienovereenkomstig is de Fabrikant niet aansprakelijk voor welk verlies of welke schade dan ook zoals kan voortvloeien uit de aankoop, het bezit, de verkoop of het gebruik van de producten. De Fabrikant sluit echter op geen enkele manier zijn aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

De producten worden uitsluitend verkocht voor huishoudelijk en privégebruik. De Fabrikant is niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, omzetdaling, onderbreking van zakelijke activiteiten of verlies van zakelijke mogelijkheden.


Uw wettelijke rechten

De EASE BY TEMPUR® garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van een consument onder het toepasselijke recht, maar heeft als doel het verbeteren van de rechten van de consument indien van toepassing.