PROFITEER NU
15% korting op matrassen*
Shop nu

PRIVACYBELEID & COOKIES

PRIVACYBELEID & COOKIES

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in juli 2018.

Wat wordt behandelt in deze kennisgeving?

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Tempur Sealy Benelux B.V. (ook naar verwezen als “Tempur Sealy“, “we” of “ons“) gebruik zal maken van uw gegevens wanneer u onze producten, diensten en websites gebruikt.

De verklaring beschrijft ook uw rechten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van een recht om bezwaar te maken tegen sommige van de verwerkingen die Tempur Sealy uitvoert. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen in het onderdeel “Welke rechten heb ik?”.

We kunnen u ook aanvullende informatie geven wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen als we denken dat het nuttig is om relevante en tijdige informatie te verstrekken.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u wanneer u omgaat met ons en onze websites, en wanneer u één van onze producten of diensten aanvraagt of gebruikt. Het gaat om:

 • Uw naam, leeftijd, geboortedatum en geslacht.
 • Contactinformatie, zoals uw factuur– en verzendadres, e-mail en telefoonnummer.
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Bankinformatie, met inbegrip van uw debet- of creditcard informatie, bankcodenummer en rekeningnummer en transactie-informatie in en ten aanzien van producten die u aankoopt of wanneer u een aanvraag doet voor Tempur Sealy Financing of een andere door ons aangeboden vorm van financiering.
 • Uw persoonlijke voorkeuren, zoals informatie over uw huishouden en aankoopbeslissingen.
 • Informatie over uw communicatie met ons.
 • Uw marketingvoorkeuren, inclusief alle machtigingen die u aan ons hebt gegeven.
 • Productbeoordelingen of testimonials en andere content die u ons stuurt.
 • Locatiegegevens die we verkrijgen over waar u bent, zoals het adres waarop u een computer op het internet aansluit, of een winkel als u iets koopt met uw kaart.
 • Informatie over de browser of het toestel dat u gebruikt om naar onze website te gaan.
 • Informatie over uw websitevoorkeuren.

De wetgeving en andere richtlijnen behandelen sommige vormen van persoonlijke informatie als een speciale categorie. We verzamelen en gebruiken alleen het type informatie dat we wettelijk mogen verzamelen. Voorbeelden van door ons verwerkte informatie die in de speciale categorie vallen: gezondheidsinformatie die we van u vragen (als u producten aankoopt waarbij gezondheidsinformatie relevant is, zoals producten die werden ontwikkeld om rugpijn te verlichten) en informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen (als we onderzoek naar u moeten doen in verband met het gebruik van onze diensten of in verband met achtergrondonderzoeken voor personeel/sollicitaties.

Hoe gebruiken we deze informatie en op welke wettelijke basis gebeurt dit?

We gebruiken de hierboven naar verwezen persoonlijke informatie die u ons geeft voor de volgende doeleinden:

 • Om een contract uit te voeren of om stappen te nemen in verband met een contract: dit is relevant als u een aanvraag doet voor één van onze financiële producten of diensten. Het gaat om:
 • Betalingen uitvoeren en verwerken
 • Communiceren met u en klantenservice verlenen.
 • De verzending of andere voorzieningen van producten, diensten of prijzen organiseren.
 • Uw loyaliteitsprogramma’s beheren.
 • Onze relatie met u beheren.
 • Garantie voldoen.
 • Waar vereist voor Tempur Sealy’s legitieme belangen, zoals hieronder vermeld, en waar onze belangen niet nietig worden door uw rechten inzake gegevensbescherming:
 • Door u verzochte producten en diensten verlenen en het beantwoorden van opmerkingen of klachten die u ons kunt verzenden. We kunnen persoonlijke gegevens over uw afhankelijke personen, familie en partner (die u aan ons verstrekt) verwerken.
 • De creatie en beveiliging van online geregistreerde accounts faciliteren.
 • Onze services promoten ten aanzien van onze klanten en potentiële klanten, u informeren over nieuws en updates, en events hosten of beheren.
 • Toezien op het gebruik van onze websites en online diensten en uw informatie gebruiken om ons te helpen onze producten, content, services en websites, online en offline, te bewaken, te verbeteren en te beschermen.
 • Onze website, producten of diensten aanpassen voor u.
 • Van u of van anderen ontvangen klachten over onze diensten, producten of websites onderzoeken.
 • Om ons bedrijf op doeltreffende en passende wijze te runnen. Dit omvat het beheren van onze financiële positie, zakelijk vermogen, planning, communicaties, bedrijfsbestuur en audit.
 • Toezicht houden op klantaccounts om fraude, terrorisme, verkeerde voorstelling, veiligheidsincidenten of misdaad te detecteren, te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden in overeenstemming met het toepasselijk recht.
 • Beheren hoe we werken met andere bedrijven die diensten aan ons en onze klanten aanbieden.
 • In verband met rechtsvorderingen en voor compliance, regelgevende en onderzoeksdoeleinden.
 • Gespreksopnamen wanneer u ons callcenter belt (we laten u altijd weten wanneer een gesprek wordt opgenomen).
 • Sollicitaties die u ons geeft wanneer u solliciteert voor een baan of informatie die we krijgen van referenties of uw vorige werkgever.
 • Om ons te helpen bij het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten.
 • Als u ons toestemming geeft:
 • Zullen we u directe marketing sturen via e-mail en/of SMS in verband met onze producten en diensten.
 • We plaatsen cookies en gebruiken vergelijkbare technologieën in overeenstemming met ons "Beleid inzake cookies" (zie hierna) en de aan u verstrekte informatie wanneer deze technologieën worden gebruikt.
 • In andere gevallen waar we uw toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het doel dat we op dat moment zullen toelichten.
 • Voor wettelijk verplichte doeleinden:
 • Controles uitvoeren van klanten, potentiële klanten en andere derde partijen om in overeenstemming te zijn met onze wettelijke, reglementaire en professionele verplichtingen.
 • Als respons op verzoeken van de overheid of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

We hebben afwegingstoetsen uitgevoerd voor alle gegevensverwerking die we uitvoeren op basis van onze legitieme belangen, die we hierboven beschreven. U kunt informatie verkrijgen over elk van onze afwegingstoetsen door contact op te nemen via de hieronder vermelde informatie.

We kunnen de verzochte producten of andere services niet verstrekken als we niet alle relevante persoonlijke gegevens hebben ontvangen. De verstrekking van sommige informatie, zoals de gegevens die u verstrekt zodat we u marketingcommunicatie kunnen verzenden, is optioneel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij hij uitvoeren van sommige functies hierboven, vertrouwen we op technologie die automatische beslissingen neem op basis van de criteria die we als relevant hebben aangeduid en de informatie die we over u of een bepaalde transactie verzamelen. Dit omvat krediet- en fraudecontroles. We testen onze software regelmatig om de nauwkeurigheid van deze beslissingen te verbeteren en onopzettelijke vooroordelen te voorkomen. Deze beslissingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor u, zoals:

 • Voorkomen van toegang tot onze services, als we vaststellen dat er een grote kans is dat de dienstverlening aan u onze regelgevende vereisten zou overtreden.
 • Transacties annuleren, als we vaststellen dat er een grote kans is dat een transactie frauduleus is (wanneer een betaling bijvoorbeeld wordt uitgevoerd van een locatie die niet overeenstemt met onze bestanden voor die eindklant) of als de betaler over onvoldoende fondsen beschikt om de uitgave te dekken.
 • De dienstverlening annuleren, als we vaststellen dat de dienstverlening niet wordt gebruikt in overeenstemming met onze voorwaarden. We zullen onze transacties bijvoorbeeld automatisch analyseren om te evalueren of een van de activiteiten die u uitvoert, wordt weergegeven op onze lijst van beperkte activiteiten
 

Met wie delen we deze gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in en toegankelijk zijn van rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) door ons en derden met wie we uw persoonlijke informatie delen.

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met andere leden van de Tempur Sealy Group om groepsfuncties te voorzien en te beheren, inclusief de verstrekking van onze producten en diensten aan u.

Uw persoonlijke informatie zal worden overgedragen aan Tempur Sealy Group filialen en leveranciers in de onderstaande landen buiten de EER:

 • De Verenigde Staten
 • India
 • Singapore

Wanneer we uw gegevens overdragen binnen de Tempur Sealy Group, gebruiken we een overeenkomst binnen de onderneming die standaard door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules bevat. Wanneer we uw informatie overdragen aan organisaties buiten de Tempur Sealy Group, gebruiken we standaard door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules om de overdracht te waarborgen, tenzij we persoonlijke informatie overdragen aan een derde die bindende bedrijfsvoorschriften heeft geïmplementeerd of die het EU-U.S. Privacy Shield gebruikt, in welk geval we ervan kunnen uitgaan dat die mechanismen de overdracht beschermen.

Uw persoonlijke gegevens zullen ook worden gedeeld met vertrouwde derden, zoals financiële of andere adviseurs, consulenten en andere professionele experts.

We zullen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die diensten verlenen onder contract van Tempur Sealy. Deze derden omvatten providers van orderverwerkingsservices, website en IT-hosting, helpdesks, onderhoud, callcenteroperaties, marketingonderzoek, analyse, creditkaarbetalingen en feedbackplatforms voor klanten.

We delen uw persoonlijke informatie ook met overheidsagentschappen en/of wetshandhavingsinstanties , kredietinformatiebureaus en fraudepreventieagenstschappen, indien nodig voor de hierboven vermelde doeleinden, indien wettelijk gemandateerd of vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Als het bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens vrijgegeven aan onze adviseurs en adviseurs van prospectieve kopers en overgedragen aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

 

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om Tempur Sealy een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens om die te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, en om de persoonlijke gegevens die u verstrekt in een gestructureerd machine leesbaar formaat te ontvangen en ons te vragen om deze persoonlijke gegevens te delen (porteren) met andere organisaties. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden.

Waar we u om uw toestemming vroegen, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Als u vraagt om uw toestemming in te trekken dat Tempur Sealy uw persoonlijke gegevens verwerkt, zal dit geen invloed hebben op eerdere verwerkingen. U kunt ons ook op elk moment vragen om geen profilering voor directe marketing uit te voeren of te verzenden.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, als de uitvoering van uw verzoek bijvoorbeeld persoonlijke gegevens zou onthullen over een andere persoon, die inbreuk zouden maken op de rechten van derden (inclusief onze rechten) of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die we wettelijk moeten bewaren of dwingende legitieme belangen hebben om die te bewaren. Relevante uitzonderingen zijn opgenomen in de AVG en in de Wet Gegevensbescherming 2018. We zullen u op de hoogte brengen van relevante uitzonderingen waarop we vertrouwen wanneer we elk verzoek van u beantwoorden.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, neemt u contact met ons op zoals hieronder wordt uiteengezet.

Als u onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een EU gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt, of waar u denkt dat een inbreuk werd gemaakt.

Beleid inzake cookies

Cookies en soortgelijke technologieën

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een webserver naar een webbrowser worden verzonden, waardoor de server de browser op elke pagina eenduidig kan identificeren. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies. Hierbij kan het gaan om pixel tags en tracking-URL’s. Al deze technologieën samen worden in dit privacybeleid aangeduid als “Cookies”.

Hoe gebruiken we Cookies?

Het type Cookies dat we gebruiken op onze website en de doelen waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder uiteengezet:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen zich over onze website te verplaatsen en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot de beveiligde zones van onze website. Zonder deze cookies, kunnen we geen services aan u verlenen op onze website.
 • Analytische/performance cookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u en vele andere bezoekers onze site gebruiken, welke pagina’s u bijvoorbeeld het vaakst gebruikt, en of u foutberichten ontvangt van onze webpagina’s. We gebruiken gegevens uit deze cookies om te helpen bij het testen van ontwerpen en om een consequente vormgeving te behouden wanneer u onze site bezoekt. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt bijeengevoegd en wordt alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.
 • We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik en de activiteit van de website anoniem te volgen. Google Analytics is een web-analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies gegenereerd wordt over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), wordt overgedragen aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval van een anoniem IP-adres op deze website, wordt uw IP-adres van Google, in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en wordt verkort. Namens de websiterpovider gebruikt Google deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, te rapporteren hoe gebruikers met de website omgaan en om andere website- en internetstatistiekdiensten te leveren. Google zal uw IP-adres nooit met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Let wel op dat dit een beperkte functionaliteit van de website tot gevolg kan hebben. U kunt daarnaast Google’s verzameling en gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) voorkomen door de, onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 • U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt geïnstalleerd op de computer, wat voorkomt dat uw data wordt verzameld wanneer u deze website bezoekt:
 • Disable Google Analytics
 • U vindt meer informatie over de voorwaarden inzake het gebruik en de gegevensprivacy op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/. We willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics met de extensie “anonymizelp” wordt gebruikt en de IP-adressen zodoende anoniem worden verzameld (IP-masking).
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen onze site in staat om keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of uw regio) en betere, meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waarom u hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het geven van commentaar. Bovendien kunnen deze cookies ook worden gebruikt om een optionele servicefunctie toe te staan, zoals een live chatsessie. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browse-activiteit niet volgen op andere websites.
 • Doelgerichte cookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van de advertentiecampagne te meten. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming. U kunt toestemming geven door de cookie banner op de landingspagina van onze website te sluiten of door de website te bladeren buiten de cookie banner en op één van de items te klikken. Merk op dat we uw toestemming volgen met een technisch cookie; daarom, in het geval dat u cookies verwijdert die zijn opgeslagen op uw apparaten, ziet u de cookie-banner opnieuw. Ze worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken met de toestemming van de operator van de website. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Doelgerichte of advertentiecookies zijn gelinkt aan sitefuncties die worden voorzien door de andere organisatie.
 • Sociale media cookies: Deze cookies stellen u in staat om op sociale media, zoals Facebook en Twitter, te delen wat u op onze site deed. Deze cookies vallen niet onder onze controle. U vindt meer informatie over hoe deze cookies werken in het respectieve privacybeleid.
 • Pixel tags: Wordt ook wel naar verwezen als GIF of web beacon. Dit zijn onzichtbare tags die op bepaalde pagina’s van onze site worden geplaatst, maar niet op uw computer. Wanneer u naar deze pagina’s gaat, generen pixel tags een generieke melding van dat bezoek. Ze werken doorgaans samen met cookies en registreren wanneer een bepaald toestel een bepaalde pagina bezoekt. Als u cookies uitschakelt, zal de pixel tag een anoniem webbezoek registreren.
 • Tracking URL’s: Deze worden gebruikt om te bepalen van welke verwijzende website, de website is geopend.
 • Wij gebruiken Hotjar om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers, en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter in kaart te brengen (bijvoorbeeld hoeveel tijd zij besteden op welke pagina's, welke links ze aanklikken, wat de gebruikers wel en niet leuk of interessant vinden, etc.) en het stelt ons in staat om onze service met behulp van feedback van gebruikers uit te bouwen en te onderhouden. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaat-type (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren, of om die informatie te vergelijken of aan te vullen met verdere gegevens van een individuele gebruiker. Voor meer informatie zie het privacybeleid van Hotjar, dat u kunt inzien door op deze link te klikken. Wanneer u op deze opt-out link klikt kunt u er voor kiezen om geen gebruikersprofiel aan te maken, kunt u aangeven dat u niet wenst dat Hotjar gegevens over uw gebruik van onze site opslaat, en kunt u aangeven dat u niet wenst dat Hotjar tracking cookies op andere websites gebruikt.

Indien u helemaal geen cookies wilt toestaan of alleen bepaalde cookies wilt toestaan, raadpleegt u de knop “Cookie Settings” onderaan de website, waarmee u kunt bepalen welke groepen cookies u toestaat. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om uw toestemming om ons gebruik van cookies op elk moment in te trekken en al geplaatste cookies te verwijderen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

Om meer te weten te komen over cookies, gaat u naar: www.allaboutcookies.org of kijk op www.youronlinechoices.eu voor meer informatie over reclame op basis van surfgedrag en online privacy.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Waar we gegevens inzake accountregistratie bewerken, doen we dit zolang uw account actief is of zolang u een actieve gebruiker bent van onze site en niet langer dan zes jaar hierna.

Waar we persoonlijke gegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract of voor een wedstrijd of enquête, bewaren we de gegevens van de laatste zes jaar van onze laatste interactie met u.

Waar we persoonlijke informatie verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt om te stoppen en voor een korte periode hierna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te implementeren). We houden ook bij dat u ons heeft gevraagd om geen directe marketing te sturen of om uw gegevens te verwerken zodat we dat verzoek kunnen naleven in de toekomst.

Updates aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We werken de datum bovenaan deze privacyverklaring dienovereenkomstig bij. In sommige gevallen kunnen we u ook actief informeren over specifieke gegevensverwerkingactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring zoals wettelijk vereist.

Neem contact met ons op

We hopen dat we mogelijke vragen die u hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, degelijk kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Manager, die u kunt bereiken op dataprotection_bnlx@tempursealy.com.

De gegevensbeheerder voor uw informatie is Tempur Sealy Benelux B.V., geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer Kvk 09122705, met geregistreerd adres: Traverse 2, 3905 NL, Veenendaal.