VOORWAARDEN EASE BY TEMPUR®

VOORWAARDEN EASE BY TEMPUR®

Ook voor bestellingen van het EASE by TEMPUR® matras of bed zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Hoewel wij ernaar streven te garanderen dat de informatie op de website correct, volledig en bijgewerkt is, staan wij er niet voor in, dat dit het geval is of zal zijn. Wij zijn gerechtigd om op elk moment en zonder kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan de website en/of de producten en/of hun prijzen beschreven en beschikbaar op de website.

• De betaling is ontvangen door TEMPUR®. Indien gebruik wordt gemaakt van een banktransfer of bankoverschrijving wordt de afleverprocedure pas in gang gezet wanneer de betaling is ontvangen en verwerkt.
• TEMPUR® heeft het betreffende product op voorraad.
• Het aangegeven bezorgadres zich in Nederland bevindt.
-->

Hoe werkt de 100 dagen omruilgarantie?

U bent volgens de wet verplicht om gedurende de herroepingstermijn zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking totdat het aan ons is terugbezorgd. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van producten (die wij mogen inhouden van de terugbetaling) als een behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben terugontvangen of wanneer u heeft aangetoond dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

U gaat ermee akkoord dat u binnen de termijn van 100 dagen na ontvangst van uw bestelling:

    • De producten op een normale en passende wijze gebruikt en er geen veranderingen aan toe brengt of de producten op een verkeerde wijze gebruikt.
    • De bij de producten geleverde instructies van de fabrikant volgt en de producten niet op een onzorgvuldige of onachtzame manier gebruikt.

U kunt zonder opgave van redenen, uw bestelling voor de EASE by TEMPUR® herroepen tot een termijn van 14 kalenderdagen is verstreken vanaf de dag waarop u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het product heeft ontvangen.

U kunt gebruik maken van uw recht van herroeping door gebruik te maken van het Online Retourenformulier.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van TEMPUR®.

Geld retour ontvangen is na de periode van 14 dagen niet mogelijk en na deze periode zal er -tot de 100 dagen termijn is verstreken- een omruilgarantie van toepassing zijn. Ook in deze situatie zullen de kosten van terugzending voor rekening van TEMPUR® zijn.

Is het nieuwe product duurder dan het geruilde product dan vragen wij u het verschil bij te betalen. Actiekortingen zijn hierbij niet van toepassing en prijzen zijn gebaseerd op de huidige prijslijsten.

Restituties aan u zullen geschieden conform de algemene voorwaarden en volgens dezelfde betalingsmethode als door u gebruikt tijdens het plaatsen van uw bestelling. Wij wensen uw aandacht er op te vestigen dat wij geen invloed kunnen uitoefenen op terugbetalingen nadat wij het verzoek aan de bank hebben overgemaakt en dat banken er tot 5 dagen over kunnen doen om een terugbetaling te verwerken.

Wij bezorgen de EASE™ by TEMPUR® matrassen en bedden alleen in de landen Nederland, België en Luxemburg.