PROFITEER NU
2e artikel 50% korting*
Shop nu
NIEUW
ONE® by TEMPUR®
Ontdek nu

MICRO-TECH GARANTIE

MICRO-TECH GARANTIE

Op deze pagina vindt u de voorwaarden en uitsluitingen van de Micro-Tech garantie voor nieuwe Micro-Tech producten die wereldwijd aan klanten worden verkocht (met uitzondering van de VS en Canada).

Wie biedt de Micro-Tech garantie aan?

Micro-Tech producten (met uitzondering van producten uit de VS en Canada) worden aangeboden door Dan-Foam ApS (“Dan-Foam ApS”), een bedrijf dat in Denemarken gevestigd is onder het bedrijfsregistratienummer DK-24209709. Adres: Holmelund 43, 5560 Aarup, Denemarken. Dan-Foam ApS is een dochteronderneming van TEMPUR Sealy International, Inc.

Wat wordt er gedekt?

TEMPUR® garandeert dat alle nieuwe en echte Micro-Tech producten vrij zijn van materiële defecten wegens gebrekkig vakmanschap of defecte materialen gedurende de geldende garantieperiode (zie hoofdstuk "Voor welke periode?"), tenzij het product specifiek uitgesloten is of een uitsluiting van toepassing is (zie hoofdstuk "Uitsluitingen").

Voor welke periode?

De Micro-Tech garantie geldt voor de periode die wordt weergegeven op of binnenin de verpakking van het product of zoals hieronder vermeld, te beginnen vanaf de aankoopdatum (tenzij het product een showroom- of demonstratiemodel is - in dat geval start de garantie vanaf de datum van fabricatie).

ProductProductgarantie Wat wordt er gedekt?
Micro-Tech matrassen10 jaar volledig (geen verlenging mogelijk)Defecten in materiaal of door productie, zoals zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2 cm).
Micro-Tech boxspring en hoofdbord2 jaar volledig (geen verlenging mogelijk)Defecten in materiaal of door productie.

Wat doen wij?

Als er een geldige klacht wordt ingediend, die overeenkomt met deze Micro-Tech garantie, zal TEMPUR® naar eigen inzicht aanbieden om het defecte product ofwel te repareren ofwel gratis een gelijkwaardig product te leveren.

TEMPUR® zal de redelijke leveringskosten voor het terugbrengen van een defect product voor reparatie of vervanging terugbetalen, op voorwaarde dat de claim geldig is volgens de voorwaarden van deze Micro-Tech garantie en het product wordt teruggestuurd vanaf een adres in hetzelfde land als de erkende verkoper waar het product werd aangekocht. Het gerepareerde of vervangende product zal gratis worden geleverd op een adres in hetzelfde land als de erkende verkoper waar het product werd aangekocht. In alle andere omstandigheden vallen eventuele leveringskosten voor reparatie of vervanging onder de verantwoordelijkheid van de koper.

In geval van omruiling zal TEMPUR® zich inspannen om een vervangend product van dezelfde lijn te voorzien. Indien de productlijn echter werd stopgezet of indien het product op een andere manier niet meer beschikbaar is, behoudt TEMPUR® zich het recht om een vervangproduct te voorzien, dat, naar goeddunken van TEMPUR®, gelijkwaardig is aan het defecte product.

De Micro-Tech garantie biedt dekking vanaf de aankoopdatum (of fabricatiedatum ingeval van een showroom of demonstratiemodel) van het oorspronkelijke product. De garantie wordt niet verlengd wanneer een gerepareerd of vervangend product wordt geleverd. In deze omstandigheden zal de Micro-Tech garantie gelden gedurende derest van de periode, die startte bij de oorspronkelijke aankoop- of fabricatiedatum, naargelang van toepassing.

Uitsluitingen

De Micro-Tech garantie is niet van toepassing indien:

 • het product tweedehands of via een andere persoon dan een erkende verkoper of rechtstreeks bij TEMPUR® werd aangekocht. Een lijst met erkende verkopers is beschikbaar op de Store Locator.
 • Het proces om de klacht in te dienen in het kader van de Micro-Tech garantie (dat wordt beschreven in de rubriek "Hoe dient u een claim in volgens de Micro-Tech garantie?" hieronder), niet correct werd gevolgd.
 • Het product niet met de nodige zorg en/of volgens de gebruiks-, reinigings- en onderhoudsinstructies werd gebruikt en/of behandeld, beschikbaar op tempur.com/microtech.
 • Het product met opzet werd beschadigd of beschadigd raakte als gevolg van verwaarlozing, snijden, verbranden, overstroming of een ander ongepast gebruik door u of een derde.
 • Het defect veroorzaakt werd doordat het product werd gebogen, gecomprimeerd of gedurende een bepaalde tijd aan koude temperaturen werd blootgesteld, waardoor het materiaal scheuren of permanente vervorming opliep.
 • Het product werd bevochtigd of geweekt, tegen de aanbevelingen van TEMPUR® in.
 • Het product erg bevlekt, bevuild en/of anderszins onhygiënisch blijkt te zijn.
 • Het product werd aangepast of gerepareerd zonder voorafgaande toestemming van TEMPUR®.
 • Aanpasbare bedbodems werden overbelast of verkeerd gebruikt, tegen de gewichtsvoorschriften van de Fabrikant in.
 • Het defect het gevolg is van normale slijtage.
 • Ritsen op een overtrek van Micro-Tech producten, tenzij ze bij ontvangst van het product al defect zijn.
 • Voor matrassen houdt het defect of de afwijking van het product maar een lichte variatie of normale wijziging in, die geen invloed heeft op de drukverspreidende eigenschappen van het product.

Hoe dient u een claim in volgens de Micro-Tech garantie?

Om de Micro-Tech garantie in te roepen, moet u:

 • Contact opnemen met de erkende verkoper waar u de producten oorspronkelijk hebt gekocht (de "Verkoper"). Indien de Verkoper niet langer actief is of niet langer een erkende TEMPUR® dealer is, dient u contact op te nemen met de TEMPUR® klantenservice via klantenservice@tempur.nl. Indien TEMPUR® beslist dat de claim geldig is volgens de voorwaarden van de Micro-Tech garantie, zullen de redelijke leveringskosten om het defecte product terug te sturen aan u worden terugbetaald, op voorwaarde dat het product wordt teruggestuurd vanuit een adres binnen hetzelfde land als de Verkoper.
 • De oorspronkelijke factuur of de bon voorleggen als bewijs van de aankoop.
 • Het Micro-Tech garantiecertificaat correct hebben ingevuld wanneer het u bij aankoop werd overhandigd, of het online formulier dat beschikbaar is op de productregistratiepagina. Registreer uw Micro-Tech garantie zo snel mogelijk na uw aankoop.

Brandveiligheid

 • Micro-Tech producten voldoen aan de toepasselijke veiligheidsnormen, die kunnen variëren naargelang het product of de regio. Aanvullende informatie is beschikbaar op aanvraag.

Matrassen EN 597-1 (sigarettest) Kussens EN/ISO 12952-1 (sigarettest)

Onze aansprakelijkheid tegenover u

De aansprakelijkheid van TEMPUR® is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product in het kader van de Micro-Tech garantie. Aldus is TEMPUR® niet aansprakelijk voor eventuele andere aansprakelijkheid wegens verlies of schade van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de aankoop, het bezit, de verkoop of het gebruik van de producten. Echter, TEMPUR® beperkt of sluit zijn aansprakelijkheid met betrekking tot overlijden of persoonlijke verwonding wegens zijn nalatigheid, fraude of misleidende representatie niet uit.

De producten worden enkel voor huishoudelijk en privégebruik verkocht. TEMPUR® is tegenover u niet aansprakelijk wegens verlies van winst, verlies van zakelijke activiteit, onderbreking van zakelijke activiteit of zakelijke opportuniteiten.

Uw wettelijke rechten

De Micro-Tech garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van een consument in het kader van de toepasselijke wet, maar is bedoeld om de rechten van consumenten aan te vullen waar van toepassing.